SUŠICKÝ HORSKÝ BĚH - foto + výsledky + článek do SN